Výrobci
Zajímavosti

Nová kategorie:"Výživa pro domácí mazlíčky". Obsahuje jen čistě rostlinné složky.

Označování potravin pro vegany a vegetariány v EU

Označování potravin pro vegany a vegetariány v EU - Veganfoods.cz   

Varovná upozornění „není určeno pro vegetariány“

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster.
Mít vliv na politické procesy a rozhodnutí, to je tvrdá záležitost. I přesto se VEBU již léta zasazuje jak v Bruselu, tak i v Berlíně o zájmy lidí žijící vegetariánským způsobem života. 
Naším prvním úspěchem byla definice a ochrana pojmů „vegetariánský“ a „veganský“ ze strany Evropského parlamentu (konečné požehnání pro odpovídající nařízení ze strany všech příslušných grémií však ještě chybí). 

Aby zjistil, jak je EU otevřena vůči dalšímu rozvoji ve prospěch lidí žijících vegetariánským způsobem života, adresoval poslanec Evropského parlamentu Ismail Ertug exekutivě EU cílený „dotaz určený pro písemné zodpovězení“. Abychom Vám poskytli autentický náhled do politického procesu, přinášíme Vám zde dotaz a odpověď přímo.

Dotaz

„Věc: Označování potravin pro vegany a vegetariány“

Miliony spotřebitelek a spotřebitelů v Evropě by se chtěli stravovat jako vegetariáni nebo vegani a zříci se ve svých potravinách jakékoliv formy živočišných složek či produktů živočišného původu. Jiní lidé se z náboženských důvodů vyhýbají určitým druhům zvířat nebo chtějí při nákupu podporovat jen určité formy chovu zvířat. Svoboda volby je však značně omezena: Současná situace daná zákony připouští mnoho případů, kdy se živočišné produkty nebo živočišné složky dostávají do potravin bez jakéhokoliv označení.

1.    Jaká opatření má Komise v úmyslu zavést, aby občanům Evropy umožnila svobodu volby k tomu, aby se živili jako vegetariáni nebo vegani?

2.    Která opatření k dobrovolnému označování dosud Komise zavedla za pomoci prováděcích nařízení, jež předpokládá článek 35 odstavec 3 písmeno b Nařízení (EU) č. 1169/2011?

3.    Vyskytují se snahy o to, aby se v budoucnu předepsalo i závazné značení?"

Odpověď Evropské komise

„Předpisy EU o označování potravin mají spotřebitele uvést do takové situace, aby si své potraviny zvolili s plnou znalostí stavu věci. Zejména název potraviny a seznam přísad jakož i jiné povinné údaje umožňují spotřebitelům poznání druhu potravin a jejich charakteristické znaky.
Jak vyplývá z odpovědi Komise na písemný dotaz E-010599/2011, nemá Komise v úmyslu navrhnout právní předpisy, podle nichž je třeba povinně označovat potraviny odkazem, že „nejsou vhodné pro vegetariány“ nebo „nejsou vhodné pro vegany“. Nové nařízení  (EU) č. 1169/2011 však Komisi zavazuje k tomu, aby vydala prováděcí právní akty, jimiž bude zaručeno, že informace o vhodnosti potravin pro vegetariány nebo vegany nebudou pro spotřebitelky a spotřebitele zavádějící, dvojznačné nebo matoucí. V tomto nařízení však není stanoveno, dokdy by se takovéto opatření mnělo schválit.
Podle uvedeného nařízení musí Komise plnit i závazky, pro které byly stanoveny pevné lhůty. Komise bude tato opatření projednávat přednostně. Následně se bude zabývat výhradami, které přednesl pan poslanec, jakož i provádějícími právními spisy v této věci.“

Co to konkrétně znamená?

Zákon EU zavazující k povinnému deklarování produktů, které „nejsou určeny pro vegetariány“ nebo „nejsou určeny pro vegany“, zatím neexistuje. Existuje však již zákaz uvádění matoucích údajů spočívající v tom, že se v této věci nesmí v označení potravin šířit žádné nepravdy. Komise však nakonec vydá „prováděcí právní rozhodnutí“ (exekutivní opatření k jednotnému uplatnění práva v členských státech), které upřesní tento zákaz uvádění matoucích údajů - a tím souběžně určí, která potravina může platit za vegetariánskou příp. veganskou a která ne. 

Jednat teď!

Pro VEBU nejdou ambice institucí EU dostatečně daleko. Zejména časový plán pokulhává za významem věci. Proto se přihlásíme v Bruselu u úředníků a členů parlamentu EU, abychom projevili svůj vliv. Při tom je důležité, že se VEBU opírá o širokou členskou základnu. Lidé jsou voliči. A členové VEBU jsou voliči, jimž záleželo na jasných pravidlech pro označování potravin. 
Už se toho také účastníte?

Zdroj: VEBU