Výrobci
Zajímavosti

Nová kategorie:"Výživa pro domácí mazlíčky". Obsahuje jen čistě rostlinné složky.

Potraviny bohaté na magnesium

Potraviny bohaté na magnesium  - Veganfoods.cz   

Magnesium-Rich Foods Prevent Sudden Death

Potraviny bohaté na magnesium preventivně působí proti „náhlé smrti“

By Michael Greger M.D. ecomii.com
November 26, 2012
File under: Health ConcernsHealthy EatingNutsSeedsVegetarianWhole Grains

Most men and women who succumb to heart disease die suddenly without any known history of heart problems. As noted in my three minute video How Do Nuts Prevent Sudden Cardiac Death?, up to 55 percent of men and 68 percent of women have no clinically recognized heart disease before sudden death.

Většina mužů a žen, kteří podlehnou srdeční nemoci, zemřou náhle bez toho, aby v minulosti měli nějaký problém se srdcem. Jak je uvedeno v mém 3-minutovém videu Jak ořechy předcházejí náhlým srdečním úmrtím?, více než 55% mužů a 68% žen neměli žádné klinické příznaky srdečního onemocnění před tím, než zemřeli na srdeční zástavu.

They obviously had rampant heart disease, however it just wasn’t recognized until they were lying on a slab in the morgue. So if there was ever a case to be made for primary prevention, the determination to start eating healthier right now – tonight – before the symptoms of sudden cardiac death arise is it. Especially since that first symptom is often the last. So how do we do it?

Měli zcela zřejmě nějaké rozvíjející se srdeční onemocnění, které však nebylo rozpoznané dříve, než leželi na márách. To je důvod pro to, abyste se rozhodli pro prvotní prevenci, kterou je začít se stravovat zdravěji, a to právě nyní – před tím, než nastanou symptomy náhlé smrti. Takže, jak to uděláme?

Our story begins 43 years ago with a fascinating paper in the New England Journal of Medicine entitled, “Sudden Death and Ischemic Heart Disease: Correlation With Hardness of the Local Water Supply.”[1]

There appeared to be “an increased susceptibility to lethal arrhythmias [fatal heart rhythms] among residents of soft-water areas.” So maybe one of the minerals found in hard water is protective, but which one? Researchers decided to cut some hearts open to find out.

Náš příběh začíná pře 43 lety fascinujícím článkem v New England Journal of Medicine, nazvaným „Náhlá smrt a ischemická choroba srdeční: Souvislost s tvrdostí místní pitné vody“. Bylo objeven fakt, že existuje „zvyšující se náchylnost ke smrtelné arytmii (fatální srdeční rytmus) mezi obyvateli, kteří žijí v oblastech s měkkou vodou“. Takže možná jeden z minerálů, který se nachází v „tvrdé“ vodě, může chránit proti tomuto problému, ale který to je? Výzkumníci se rozhodli prozkoumat některá srdce a nalézt důvod.

On autopsy, the hearts of the sudden cardiac death victims had significantly lower magnesium concentrations compared to people that may have been hit by a bus or suffered some other type of sudden death. The researchers thought there might be a connection, but it wasn’t put to the test until recently.

Při pitvách obětí náhlé smrti (náhlé srdeční příhody) bylo zjištěno, že tyto oběti měly značně nižší koncentraci magnesia ve srovnání s oběťmi, které zemřely při dopravních nehodách či jinak než na náhlou srdeční příhodu. Výzkumníci si mysleli, že by v tom mohla být určitá spojitost, ale testy byly udělány teprve až nedávno.

Why the decades long delay in testing a potentially cheap and simple way to help prevent our number one killer? That is exactly the problem: cheap.

Where is magnesium found? Magnesium is found in whole grains, greens, beans, nuts, and seeds. Who is going to fund the study? The pumpkin seed lobby? Big spinach?

If magnesium was found to be protective, who’s going to profit? Who’s going to benefit? Other than, of course, the hundreds of thousands of Americans who keel over dead every year without even being able to say goodbye to their families.

Watch this 3-minute video to see what new studies have discovered

Proč několikaleté zpoždění v testování potenciálně levného a jednoduchého způsobu nakonec pomohlo v prevenci zabijáka číslo jedna? Ano, to je přesně ten problém: protože je to levné řešení.

Kde se magnesium nachází? Magnesium se vyskytuje v celozrnných obilninách, fazolích, v různých druzích ořechů a semínek. Kdo by financoval takovou studii? „Maková“ lobby? Velký špenát?

Jestliže by se potvrdilo, že magnesium opravdu chrání před náhlou srdeční příhodou, kdo by na tom profitoval? Nikdo jiný, samozřejmě, než stovky tisíc Američanů, kteří umírají každý rok, aniž by řekli sbohem svým rodinám.

Podívejte se na toto 3-minutové video, abyste viděli, co nového studie odhalily.

Mineral of the Year–Magnesium

Videos with more on preventing sudden death:

Our Number One Killer Can Be Stopped

China Study on Sudden Cardiac Death

Boosting Heart Nerve Control

Michael Greger, M.D., an author and internationally recognized speaker on healthy eating, has produced hundreds of nutrition videos available at NutritionFacts.org. Follow Dr. Greger on Twitter

Minerál roku – Magnesium

Náš zabiják číslo 1 může být zastaven

Čínská studie o náhlé srdeční smrti

Zvyšování kontroly srdečního nervu

Michael Greger, M. D., autor a mezinárodně uznávaný mluvčí zdravého stravování, vyrobil stovky videí o výživě.