Výrobci
Zajímavosti

Nová kategorie:"Výživa pro domácí mazlíčky". Obsahuje jen čistě rostlinné složky.

Vitamín B12 - funkce a příjem

Vitamín B12 - funkce a příjem - Veganfoods.cz   

Vitamín B₁₂ se také nazývá kobalamin. Kobalaminy se mohou tvořit pouze z mikroorganizmů (např. z bakterií). V některých potravinách se vyskytují podobné sloučeniny, které jsou označovány jako analogy. I tyto sloučeniny jsou tvořeny z mikroorganizmů, nemají však žádný vliv na člověka.

Druhy vitamínu B₁₂

Všechny kobalaminy mají určitou základní strukturu, a to korin s centrálním atomem kobaltu. Vitamín B₁₂ je jedinou známou biologickou substancí, která obsahuje stopový prvek kobalt. Podle toho, které molekuly jsou na atom kobaltu vázány, rozlišují se mimo jiné následující druhy kobalaminů:

·                  adenosylkobalamin

·                  methylkobalamin

·                  hydroxykobalamin

·                  akvakobalamin

·                  kyanokobalamin

 

První čtyři druhy kobalaminů se vyskytují přirozeně. Kyanokobalamin je syntetickou formou, která se používá ve většině vitamínových preparátů B₁₂. Samotný účinek vitamínu B₁₂ rozvíjí adenosylkobalamin a methylkobalamin. Avšak i ostatní uvedené kobalaminy mohou být v těle přeměněny do obou aktivních forem. Nastanou-li další změny v konstrukci korinu, jako jsou dodatečné postranní řetězce a chybějící složky, jedná se o neúčinné analogy vitamínu B₁₂.

Funkce a příjem

Vitamín B₁₂ se podílí v těle na dvou biochemických reakcích: na odbourávání aminokyseliny homocystein, jakož i na přeměně methylmalonové kyseliny. Jednoduše řečeno, vitamín B₁₂ hraje proto důležitou roli v buněčném dělení, krvetvorbě a ve funkci nervového systému.
Vitamín B₁₂ pocházející ze živočišných potravin se váže na bílkoviny. Z těchto potravin se vitamín B₁₂ uvolní v žaludku vlivem žaludeční kyseliny. Potravinové doplňky obsahují kobalamin ve volné formě. Aby tělo nakonec mohlo vitamín přijmout, musí se tento vitamín vázat na takzvaný „intrinsic faktor“. Jedná se o bílkovinu, která se tvoří v buňkách žaludeční sliznice. Samotné vstřebání probíhá v dolní části tenkého střeva. Pokud je podáno velké množství vitamínu B₁₂, může se vitamín dostat přes žaludeční a střevní trakt do krve na základě koncentračního rozdílu i bez vázání na intrinsic faktor. Lidské tělo disponuje zásobníky vitamínu B₁₂, které při naplnění prokazují tří až pětiletou rezervní kapacitu.

Výskyt a biodostupnost

Vitamín B₁₂ je bohatě obsažen ve většině živočišných produktů (tabulka 1). Možný, avšak velmi malý výskyt v kořenové a hlízové zelenině, jakož i v kvašených potravinách jakými jsou pivo, kyselé zelí a fermentované sójové výrobky nestačí k tomu, aby značně přispěl k zásobě vitamínu B₁₂. Vesměs ale nebyl doložen údajný obsah vitamínu B₁₂, jak tvrdí někteří výrobci a laický tisk. 1
Jednotlivé mořské řasy, které se tradičně používají v asijské kuchyni (např. nori), jakož i sladkovodní řasa chlorella, prokazují v jednotlivých průzkumech značné množství vitamínu B₁₂. Dosud však nejsou k dispozici studie o výživě a skutečném využití obsaženého vitamínu B₁₂ pro lidi. Většina potravinových doplňků na bázi řas obsahuje výhradně nebo převážně analogy bez vitamínových účinků.

Tabulka 1: Obsah vitamínu B₁₂ v různých potravinách 2

Potraviny

Vitamín B12 (µg/100 g)

Játra skotu

65,0

Hovězí maso

5,0

Červený okoun

3,8

Camembert (30 % tuk v sušině)

3,1

Ementál (45 % tuk v sušině)

3,0

Čerstvý sýr, hrudkový sýr

2,0

Slepičí vejce

1,9

Brie (50 % tuk v sušině)

1,7

Jogurt (3,5 % tuk v sušině)

0,4

Kravské mléko (3,5 % tuk v sušině)

0,4

 

Některé potraviny jsou obohaceny o vitamín B₁₂. K tomu patří různé sójové výrobky, müsli a cornflakes, ovocné šťávy, jakož i masové náhražky. Lidé vyznávající veganský způsob života mohou zlepšit svůj přísun kobalaminu těmito rostlinnými potravinami v závislosti na obsahu vitamínu B₁₂. V Německu však obohacené výrobky obsahují většinou příliš malé množství vitamínu B₁₂, aby tím pokryly úplnou denní potřebu. Kromě toho stojí za povšimnutí, že bio výrobky nesmí být obohaceny o vitamín B₁₂ v protikladu k běžným výrobkům. Veganské potraviny z ekologické výroby proto neobsahují kobalamin.
Vitamín B₁₂ je také produkován bakteriemi v lidském tlustém střevě. Jelikož však vstřebání nastává v horních částech střeva, tedy ve spodní části tenkého střeva, není tento „humánní“ kobalamin užitečný, a tudíž také není zdrojem vitamínu B₁₂.

Potřeba a nedostatek

Německá společnost pro výživu (DGE) doporučuje denní přísun 3 µg vitamínu B₁₂. 3 Nedostatek kobalaminu způsobuje poruchy buněčného dělení v celém organizmu. Postižené jsou především buňky, které tvoří krvinky, jakož i buňky sliznice úst a hltanu a nervového systému.
Typickým příznakem nedostatku vitamínu B₁₂ je určitá forma chudokrevnosti, u které jsou červené krvinky abnormálně zvětšeny (megaloblastická anémie). Charakteristické příznaky jsou bledá kůže a sliznice, degenerace sliznice úst, jazyka a střeva s následujícím narušením příjmu živin, jakož i nespecifické příznaky, kterými jsou celková slabost, únava a závrať.
Podstatně závažnější než narušená krvetvorba je druhá skupina příznaků nedostatku kobalaminu. Zde dochází k poškození centrálního nervového systému, což se může projevit poruchou čití - vnímání (např. brněním rukou, nohou a dalších částí těla), nechutí k jídlu, oslabením reflexů a pohybu, poruchou pohybové koordinace, jakož i psychiatrickými poruchami, jako jsou zmatenost, halucinace, poruchy paměti, až po psychózy.
Obě skupiny příznaků se mohou vyskytnout nezávisle na sobě. U chudokrevnosti podmíněné vitamínem B₁₂ je problematický vysoký přísun folátu, který ji může ve vegetariánské nebo veganské výživě zpomalit, nebo „maskovat“, protože oba vitamíny působí při buněčném dělení společně. Současně ale nastávají neurologické změny a to tak, že může dojít k trvalému poškození centrálního nervového systému.
Nedostatečná zásoba vitamínu B₁₂ vede kromě toho k zvýšené hladině homocysteinu v krvi, která představuje rizikový faktor vzniku aterosklerózy, chorob srdce a krevního oběhu.  Ve stáří podmiňuje nedostatek vitamínu B₁₂ rychlý pokles výkonu paměti, a tím i možné zvýšené riziko demence.  Starší lidé jsou častěji postiženi nedostatkem vitamínu B₁₂ nezávisle na způsobu výživy. Příčinou je většinou chronická gastritida (zánět žaludeční sliznice), která vede k snížené tvorbě žaludeční kyseliny, a proto se vitamín B₁₂ nemůže dostatečně uvolnit z potravinových bílkovin.

Stanovení zásobení vitamínem B₁₂

Na základě velké zásoby vitamínu B₁₂ v těle může léta trvat, než se projeví klinické příznaky jeho nedostatku. Avšak stav zásoby vitamínu B₁₂ se dá včas určit podle krevní analýzy. Přitom by měly být prozkoumány různé měřené hodnoty látkové výměny kobalaminu, zejména holotranskobalaminu II (holo TC), (tabulka 2). Samotné stanovení obsahu vitamínu B₁₂ v krvi není dostačující k spolehlivému posouzení stavu jeho zásoby. Klinické příznaky nedostatku vitamínu B₁₂ se mohou také vyskytnout u osob s hladinou vitamínu B₁₂ v dolní části referenčního rozmezí (≥ 156-400 pmol/l). Mimoto může být v tělových buňkách již funkční nedostatek vitamínu B₁₂, a to i za normálního stavu hodnot vitamínu B₁₂ v krvi. Nejčasnějším ukazatelem nedostatku jsou hodnoty holo TC. Transportní bílkoviny vážou vitamín B₁₂ a dávají ho tělovým buňkám k dispozici.

Tabulka 2: Krevní markery k stanovení zásoby vitamínu B₁₂ 4

Markery

Nedostatek

HolotranskobalaminII (Holo TC)

< 35 pmol/l

Methylmalonová kyselina (MMA)

> 271 nmol/l

Homocystein

> 12 μmol/l

 

Zásoba vitamínu B₁₂ u vegetariánů

Lakto-ovo vegetariánská výživa může poskytnout dostatečný přísun vitamínu B₁₂. Vegetariáni přijmou denně průměrně 1,7 až 2,5 μg kobalaminu, ovšem to je podstatně méně než u lidí, kteří jedí maso (5-7 μg pro Tag). 5,6 Pokud se k veganské stravě neužívají potravinové doplňky nebo potraviny obohacené o vitamín B₁₂, je vypočtený přísun vitamínu B₁₂ za den 0 μg.
Obdobně vykazují vegani v četných studiích nedostatečnou zásobu vitamínu B₁₂. 7, 8, 9 Ale i mnozí lakto-ovo vegetariáni nejsou dostatečně zásobeni vitamínem B₁₂. V jedné studii vykázali lakto-ovo vegetariáni (65 %) a vegani (83 %) značný nedostatek kobalaminu. 10 Německá studie o veganství ukázala, že nepřetržitě klesala koncentrace vitamínu B₁₂ v krvi s prodlužující se dobou trvání veganské stravy. 11 Podle potřeby by si vegani měli zajistit dostatečný přísun vitamínu B₁₂, a to obohacenými potravinami a potravinovými doplňky, jako jsou například tabletky,  kapky nebo zubní pasta s vitamínem B12. Těhotné a kojící  ženy veganky by měly dbát zejména na vhodný přísun, aby zajistily zásobu vitamínu B₁₂ svých dětí.

Souhrn

·         Lakto-ovo vegetariáni mohou pokrýt svou potřebu vitamínu B₁₂ konzumací mléka, mléčných výrobků a vajíček.

·         Vegani nemohou dosáhnout dostatečného přísunu vitamínu B₁₂ běžnými rostlinnými potravinami.

·         Konzumace fermentovaných výrobků, řas a potravin, které jsou kontaminované půdními bakteriemi, nemohou zajistit bezpečnou zásobou vitamínu B₁₂.

·        K zajištění požadovaného přísunu vitamínu B12 ve veganské stravě je zapotřebí pravidelného užívání potravinových doplňků a/nebo obohacených potravin  vitamínem B12.

·         Vegani, ale i lakto-ovo vegetariáni by si měli pravidelně nechat vyšetřit zásobu vitamínu B₁₂.

 

Autor:  Dr. Markus Keller (ve spolupráci s Frankou Schmidt)